top of page

ZATEPLENÍ FASÁD

Zateplení fasád je spolu s výměnou oken jednou z nejčastějších cest, jak ušetřit ročně mnoho peněz na vytápění domu. Další neméně významnou roli hraje nový, líbivější "kabát" domu, prodloužení jeho životnosti, zlepšení kvality života obyvatel a větší ohled na životní prostředí.

Fasáda nemá jenom statickou funkci, plní také funkci ochranou. Chrání totiž před vnějšími nepříznivými podmínkami a to nejen v zimě, jak si mnozí myslí, protože v létě je dům naopak vystavován zase horkým teplotám. Zateplená fasáda tedy v zimě chrání před únikem tepla a v létě naopak před pronikáním tepla dovnitř.

Správným provedením zateplení fasády se můžou snížit tepelné ztráty i o více než 50%. Zateplení fasád je vhodné i z hlediska odhlučnění a zlepšení kvality bydlení, protože zateplení brání vzniku vlhkosti a tím i plísní ve vašem domově.

V naší nabídce naleznete nejen širokou paletu fasádních nátěrů, ale i fasádních obkladů ze dřeva či plastu.

ZATEPLENÍ STROPŮ

Zateplení stropu je další možnost, jak zateplit dům a zamezit tak tepelným ztrátám. Zateplení stropu je většinou vhodné pro majitele starších domů, kteří neplánují půdu a podkroví používat pro obývání. Zateplením stropu se dá zabránit až 30% úniků tepla, takže návratnost této investice je zhruba 4 roky. Zateplení stropu je přitom nejméně náročným zateplováním, jak z časového, tak finančního hlediska.

ZATEPLENÍ STŘECHY

Ač se to možná nezdá, zateplení střechy je velmi důležitou součástí pří zateplení domů. Teplo odchází směrem nahoru, takže ho střechou proniká velká část. Zateplením střechy je možné zamezit úniku až 30 % tepla.

Střechu jde zateplit několika způsoby, záleží na typu střechy či jejím stáří.

Základem pro zateplení střechy je posouzení stávajícího technického stavu střechy. Zejm. u starších domů je možné, že střecha bude na zateplení nevhodná, a jediným východiskem je pak postavit střechu novou.

ZATEPLETNÍ & FASÁDY

Man Measuring Window

Zateplení domů je jednoznačně investice, která se Vám vrátí. Vhodným zateplením lze výrazným způsobem snížit výdaje za topení a zároveň docílit nového vzhledu fasády domu a prodloužit jeho životnost.

bottom of page