top of page

Konstrukci domu provádíme systémem letmé montáže, tedy kompletní stavba konstrukce se děje přímo na místě. Umožňuje nám to provést kvalitnější konstrukční spoje konstrukce, než při montáži s dovezenými panely. Stejně tak investor může provést kvalitu zaizolování konstrukce a prolepení vzduchotěsné roviny, která probíhá taktéž na místě stavby.

Samotná konstrukce je prováděna systémem twobyfour, tedy KVH sloupky o průměru 60*120mm(event. 40*160) v nejdelších roztečích 625mm. Všechny podélné spoje jednotlivých profilů jsou navrch prolepeny konstrukčním lepidlem D4, podporující tuhost celého spoje. Konstrukce stropu a krovů tvoří KVH profily o rozměrech 60*240mm. Strop je shora zaklopen OSB deskami o výšce 25 mm, které jsou taktéž prolepeny lepidlem D4, Tím je podpořena prostorová tuhost konstrukce a zamezujeme tím do budoucna nechtěnému vrzání. Konstrukce všech příček jsou sestaveny taktéž z profilů 60*120mm a před jejich montáží jsou obvodové stěny připraveny na bezchybný prostup vzduchotěsné roviny. Venkovní záklop stěn je tvořen konstrukčními deskami značky Fermacell. Jako krytina je nejčastěji dodáván systém Bramac.

HRUBA STAVBA.jpg

lorem ipsum

KOMPLETNÍ STAVBA

PŘÍMO NA MÍSTĚ

HRUBA STAVBA 1.jpg

Lorem ipsum

bottom of page