SPODNÍ STAVBA

Založení stavby je nejčastěji prováděné na dvoustupňové základové desce. Ta je založená na základových pasech do nezámrzné hloubky, určenou pro danou oblast. Na pasy je vyzdíváno ztracené bednění. Po provedení pokládky ležaté kanalizace a umístění vstupů vody a elektro chrániček je do základové desky je nasypán a uhutěn štěrkový polštář o výšce 150 mm.

 

Na následně vyarmovanou plochu je provedena betonáž prvního stupně základové desky ve výšce 80 mm. Po technologické přestávce je provedena izolace proti vzlínání spodní vlhkosti a izolace proti radonu. Následně je provedena armatura a vybetonování druhého stupně základové desky, znovu ve výšce 80 mm.

Příprava terénu

Dvoustupňová základní deska

KONTAKTY:

Tel: +420 601 222 699

Email: info@amadenis.cz

Na Kozačce 1289 / 7

Praha 2, 120 00

© 2019 Amadenis. Proudly created by Eth. www.ethauthenticity.com

KONTAKTUJTE NÁS